Til nyhet
tor 29. januar

Årsmøte 2015

Årsmøte 2015 er fastsatt til mandag 9. mars kl.19:00 (medlemsmøte kl.18:00) Klikk på logo til venstre for saksliste og dokumenter. NB! Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 23. februar.

Aktuelle turneringer

Ingen