Bli medlem - Slå til!

Innmeldingsskjema

Bruk skjemaet under om du ønsker medlemskap i Arendal & Omegn Golfklubb. Felt merket med stjerne er obligatoriske.

Viktig:
Den som ikke senest 31. desember pr post eller mail har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.
  • Prisene i parentes er årskontingent
  • Hvilken klubb?
    Vil du ha Arendal & Omegn Golfklubb som hjemmeklubb?
    Er dine økonomiske forpliktelser i andre eller tidligere golfklubber oppgjort?:
  • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:to  seks  tre  fire:
  • Vennligst sjekk at alle opplysninger stemmer før du trykker "Send innmelding".

    Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på epost på din innmelding. Om du ikke mottar en slik epost, vennligst ta kontakt med klubben.