Turneringer

Tirsdagsgolfen 2017

TIRSDAGSGOLFEN 2017TIRSDAGSGOLFEN

Dag:                Hver tirsdag, bortsett fra i ukene 27 – 31 (sommerferien).

Tid:                 Shot Gun start kl.17:30 (i september kl.17:00).

Klasser:           4 klasser - samme inndeling som for klubbturneringene.

Påmelding:      Ved oppmøte ½ time før start.

Startkont.:        kr.50,- (uansett alder). B og C medlemmer må i tillegg betale greenfee.

Premiering:      2/3 av startkontingenten går til premier – 1/3 premiering   (gavekort).

Oppstart:        2. mai